R&D / Контрол на качеството

R&D: ION разполага с напълно оборудван научноизследователски отдел, който извършва широк спектър от дейности. В отдела действа Pilot - Plant система (система за малко по мащаб лабораторно производство), която е в състояние да предприеме всички необходими тестове.

Научноизследователските дейности включват:

• Спецификация и подбор на използваните продукти и производствените методи.
• Контрол на техническите спецификации на всички продукти и процеси.
• Създаване на нови продукти.
• Оптимизиране на разходите за суровини, материали, продукти и процеси.
• Оптимизиране на продукти и процеси.
• Предприемане на лабораторни тестове на суровини, материали, процеси и нови продукти.
• Осигурява надграждане на най-новите технически и технологични разработки относно суровините (нови материали, процеси, технологии и т.н.)
• Предоставя съвети и техническа подкрепа на клиенти (професионални сладкари - сладкарници).

Контрол на качеството: Всички продукти на ION отговарят на дадени спецификации (определени от дружеството и потребителите) и гарантират здравето на потребителите. За тази цел компанията работи на HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) система за контрол на качеството.

Контролът на качество се извършва от специализиран персонал и включва контрол на суровини, опаковъчни материали, производствени процеси на продукти във всички етапи на производството. Продуктовите изследвания и анализи се осъществяват на всички производствени партиди в специално оборудвана лаборатория. Методите, които използваме за контрол на качеството, са установени от хранително-вкусовата промишленост в целия свят.

Прилагането на системата НАССР, съгласно Директивата на ЕС 93/43, е гаранция за потребителя срещу природни, химични и микробиологични опасности.

Бъди в течение на всичко ново около NuCrema.

За да бъдете винаги информирани относно най-актуалните дейности на NuCrema, запишете се за нашия бюлетин.